Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Останнє оновлення: 01.12.2023

Дана Політика про конфіденційність (далі - «Політика»)  розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів українського законодавства, які регламентують правові відносини, повʼязані зі збиранням, обробкою, зберіганням Персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя і правом на самовираження.

Управління цим сайтом https://remariupol.com/ (далі - «Сайт») здійснюється Адміністратором сайту (як це визначено нижче).

Адміністратор сайту з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; в звʼязку з чим, Адміністратор сайту прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному Користувачеві.

Політика встановлює порядок здійснення Адміністратором сайту Обробки персональних даних, види Персональних даних, які збираються, цілі використання таких Персональних даних, взаємодія Адміністратору сайту з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.

Дана політика стосується тільки цього Сайту, а не інших сайтів, які Користувачі можуть відвідувати за посиланнями, розміщеними на цьому Cайті. Адміністратор Cайту (як визначено нижче) не несе відповідальності за Персональні дані, надані відвідувачами Сайту сторонім особам або будь-якому веб-сайту, підключеному до Сайту або посилання на які розміщено на Сайті.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Політикою: вона застосовується у випадку, коли ви заходите на Сайт для його перегляду, не заповнюючи ніяких форм, а також у випадку, коли ви вирішуєте заповнити форму для співпраці та надання пропозицій.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці використовуються наступні терміни:

Адміністратор сайту – ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства України, і визначає мету Обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки;

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які проводяться з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновлення, зміна), вилученням, використанням, передаванням (поширення, надання, доступ), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням Персональних даних;

Користувач — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт;

Cookies — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-браузером і такий, що зберігає на компʼютері Користувача, який веб-клієнт чи веб-браузер поразу пересилає веб-серверу в НТТР-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту;

IР-адреса — унікальна мережева адреса в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Порядок здійснення обробки даних

Володільцем та розпорядником Персональних даних Користувачів Сайту є Адміністратор сайту.

Адміністратором сайту для реалізації конкретних функцій, задач, проектів на Сайті можуть встановлюватись додаткові умови, порядок, обсяг, мета обробки Персональних даних Користувачів, про що Користувачі повідомляються, і на що, у окремих випадках, мають надати згоду, у відповідності до чинного законодавства України.

При використанні сервісів Сайту Користувачем, Адміністратор сайту здійснює Обробку персональних даних Користувача, а саме:

  • даних, що надаються Користувачем як при заповненні форми для співпраці та надання пропозицій, так і в процесі користування сервісами Сайту;
  • файли Cookies;
  • Iр-адреси;
  • параметрів і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Адміністратор сайту обробляє тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх Персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

Звертаємо Вашу увагу: Адміністратор сайту обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, Користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Адміністратор сайту не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Категорії збору даних

Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їхнє збирання може автоматично здійснювати Сайт під час його використання. Якщо не вказано іншого, Сайт використовує файли «cookies» (або дані IP-адреси) для ідентифікації Користувача і запам’ятовування встановлених ним глобальних параметрів налаштувань з ціллю надання послуги, що потрібна Користувачу.

Користувачі несуть відповідальність за персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання даних Адміністратору Сайту.

Обробка персональних даних

Обробка наданих Персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту.

Обробка персональних даних Користувача здійснюється не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися, у будь-який законний спосіб, у тому числі, в інформаційних системах з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Додаткова інформація про персональні дані

Крім інформації, яка міститься у цій Політиці, Сайт може надати Користувачу додаткову і контекстну інформацію, яка стосується конкретних проектів, за запитом.

З метою забезпечення роботи Сайту і його технічного обслуговування, Сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія Сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією ціллю інші Персональні дані, які отримані в процесі взаємодії Користувача з Сайтом (у тому числі, IР-адресу).

Предмет Політики конфіденційності

Відвідуючи Сайт, а також заповнюючи форму для співпраці та надання пропозицій, ви приймаєте нашу Політику конфіденційності, що дає згоду Адміністратору сайту на Обробку персональних даних відповідно до цілей, що вказані у цій Політиці.

Цим Користувач підтверджує, що він має достатню правоздатність та дієздатність за законодавством України для надання згоди з цією Політикою конфіденційності та згоди на Обробку персональних даних на умовах, що тут викладені. У випадку, якщо Користувач не має достатнього обсягу дієздатності, цим він підтверджує, що згода з цими правилами надана його батьками або опікунами, що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законодавством України давати таку згоду.

Користувач дає свою згоду Адміністратору сайту на обробку отриманої інформації, що включає збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, вказаних в анкеті, з метою формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових та соціальних досліджень, а також здійснення взаємодії з Користувачем, у тому числі за допомогою мережевого електрозв’язку, що включає відправку SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що у встановлених випадках та за умови надання відповідної інформації про себе Користувачем, Адміністратор сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включно з, але не обмежуючись: поштовою розсилкою, електронною поштою, мережею Інтернет, тощо.

Персональні дані, дозволені до обробки у межах даної Політики конфіденційності, за умови їх надання Користувачем і надання згоди Користувачем з умовами цієї Політики, можуть містити, але не обмежуючись, наступну інформацію:

  • ПІБ Користувача;
  • Контактний номер телефону Користувача;
  • Адреса електронної пошти (e-mail).

 

Мета обробки персональних даних

Персональні дані Користувача Сайту Адміністратор сайту використовує з наступною метою:

1. Ідентифікації Користувача, що подає заявку або пропозиції Адміністратору сайту та подальша комунікація з метою уточнення інформації у заявці чи пропозиції.

2. Надання Користувачу ефективної консультації, інформування про роботу Адміністратора сайту.

3. Зв’язку із Користувачем, у тому числі, надсилання повідомлень, запитів та інформації що стосуються використання сервісів та обробки запитів і заявок від Користувача.

4. Покращення якості сервісів Сайту, зручності їхнього використання, розробки нових сервісів Сайту.

5. Надання інформації про проекти, що реалізуються Адміністратором сайту, відповідей на питання, а також виконання Адміністратором сайту своїх зобов’язань перед Користувачами.

6. Проведення статистичних або інших досліджень на основі знеособлених даних.

Права Користувачів

Адміністратор сайту цим повідомляє Користувачів Сайту про їх права, як суб'єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;

3) на доступ до своїх Персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю Персональних даних із запереченням проти Обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на Обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на Обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної Обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх Персональних даних, відкликання згоди на обробку Персональних даних, яка була надана Адміністратору сайту Користувачем відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо обробки і використання Персональних даних, які обробляються Адміністратором сайту, Користувач має право звернутись до Адміністратору сайту електронною поштою на e-mail reborn.mariupol@gmail.com

Заходи для захисту інформації Користувачів

Адміністратор сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб у відношенні до інформації Користувачів.

Ця Політика поширюється лише на цей Сайт. Якщо за посиланнями, розміщеними на Сайті, Користувач перейде на ресурси третіх осіб, Адміністратор сайту за дії Користувача на веб-ресурсах третіх осіб відповідальності не несе.

Персональні дані Користувачів можуть бути використані у випадках передбачених законодавством з метою запобіганню або попередженню вчиненню правопорушення, з метою розслідування правопорушення та з метою захисту законних прав і інтересів Адміністратора сайту або третіх осіб у порядку і в обсязі, передбаченому чинним законодавством.

Умови доступу до Персональних даних

Порядок доступу до Персональних даних визначається умовами згоди, наданої Користувачем відповідно до умов цієї Політики та/або відповідно до вимог законодавства.

Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з Персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Передача третім особам

Доступ до Персональних даних Користувачів можуть мати працівники Адміністратора сайту, а також треті особи, які на підставі укладених з Адміністратором сайту договорів, можуть надавати послуги підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані обслуговуванням Сайту, та виключно за умови, що їх доступ до Персональних даних є необхідним для надання зазначених послуг і виключно за умови дотримання ними усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.

Користувач погоджується з тим, що Адміністратор сайту має право передавати Персональні дані Користувачів у знеособленому вигляді третім особам, зокрема, операторам електрозвʼязку, аналітичним компаніям, що здійснюють соціальні дослідження, а також фінансовим установам та організаціям для оформлення благодійної, спонсорської, меценатської допомоги тощо, виключно з метою виконання заявки Користувача, оформленої на Сайті, та за умови надання Користувачем відповідної згоди при оформленні такої заявки на Сайті.

Зміни до умов Політики

Адміністратор сайту може змінювати цю Політику без згоди Користувача, щоб вона точно відображала методи збору, обробки, використання, доступу та захисту Персональних даних.

Про оновлення цієї Політики Адміністратор сайту сповіщає Користувачів Сайту шляхом опублікування повідомлення про оновлення Політики.

Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

У випадку незгоди з будь-якими змінами, внесеними в Політику, Користувач повинен припинити використання Сайту і може вимагати, щоб Адміністратор сайту видалила його Персональні дані.